Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor havanatours.nl

1. ALGEMEEN

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van havanatours.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door S. Cornel.
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie aan u aanbieden
Ook geven wij in deze algemene voorwaarden aan welke rechten en plichten u en ons toekomen.

2. BEDRIJFSGEGEVENS

havanatours.nl is een Nederlands bedrijf dat diensten (activiteiten, tours, rondreizen, accomodatie, transport) aanbiedt die in Cuba worden uitgevoerd.
havanatours.nl is gevestigd op het adres Marksingel 38C, 4811NW te Breda, Noord-Brabant, Nederland
havanatours.nl is bij de Kvk geregistreed onder nummer KvK: 63399687, Vestigingsnummer: 000032319606,
als eenmanszaak van de heer S. Cornel, onder naam: S. Cornel (later geformuleerd als havanatours.nl)

3. WEBSITE

3.1 Intellectueel Eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website in gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een of andere manier gebruikt op misbruikt.
U mag de informatie op deze website louter hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van havanatours.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Kortom, het intellectueel eigendom berust bij havanatours.nl. Alle foto’s en teksten die op de website zijn gebruikt zijn ofwel rechtenvrij, ofwel van eigen productie,
ofwel gebruikt met mondelinge- of schriftelijke toestemming van de fotograaf / fotografen en schrijver / schrijvers.
Het gebruik van teksten en of foto’s van onze website kan dus niet allen juridische problemen opleveren omdat het ons intellectueel eigendom is,
maar kan ook juridische problemen opleveren met de schrijver van de teksten en de fotograaf van de foto’s, waarvan wij toestemming hebben gekregen.

3.2 Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met havanatours.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

havanatours.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn,
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
havanatours.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites op sociale mediapaginas staat waarnaar wij via hyperlinks of via tekst verwijzen.

3.3 Wijzigingen

Mochten de voorwaarden wijzingen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van havanatours.nl op deze pagina.
havanatours.nl is een Nederlands geregistreerd bedrijf en daarom zijn vanzelfsprekend alle rechten en plichting van toepassing vastgelegd in de Europese richtlijnen van het cosumentenrecht.

4. COOKIEBELEID

Dit is het cookiebeleid voor Havanatours, toegangkelijk via havanatours.nl
Ook wij kunnen onze website havanatours.nl niet optimaal laten functioneren zonder het gebruik van Cookies en zonder het laten accepteren van die cookies bij het toetreden van onze website.

4.1 Wat zijn cookies?

Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies,
kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload om uw ervaring te verbeteren.
Op deze pagina wordt beschreven welke informatie zij verzamelen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan.
We zullen ook delen hoe je kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de site downgraden of ‘breken’.

4.2 Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven.
Helaas zijn er in de meeste gevallen geen industriestandaard opties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die zij toevoegen aan deze site volledig uit te schakelen.
Het is raadzaam om alle cookies te laten staan, als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, als ze worden gebruikt om een service te bieden die u gebruikt.

4.3 Cookies uitschakelen

U kunt het instellen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw browser voor informatie hierover).
Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, beïnvloedt.
Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van bepaalde functionaliteit en functies van deze site.
Daarom wordt aanbevolen dat u cookies niet uitschakelt.

4.4 De cookies die we plaatsen

4.4.1 Account-gerelateerde cookies

Als u een account bij ons maakt, gebruiken we cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en algemene administratie.
Deze cookies worden meestal verwijderd wanneer u zich afmeldt, maar in sommige gevallen blijven ze achter om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer ze zijn uitgelogd.

4.4.2 E-mail nieuwsbrieven gerelateerde cookies

Deze site biedt abonnementsdiensten voor nieuwsbrief of e-mail en cookies kunnen worden gebruikt om te onthouden,
of u al bent geregistreerd en of bepaalde meldingen moeten worden weergegeven die mogelijk alleen geldig zijn voor geabonneerde / niet-geabonneerde gebruikers.

4.4.2 Orders die gerelateerde cookies verwerken

Deze site biedt e-commerce of betalingsfaciliteiten en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw bestelling tussen pagina’s wordt onthouden,
zodat we deze op de juiste manier kunnen verwerken.

4.4.3 Cookies met formulieren

Wanneer u gegevens aanlevert via een formulier zoals die te vinden op contactpagina’s of opmerkingenformulieren,
kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

4.4.5 Sitevoorkeuren cookies

Om u een geweldige ervaring op deze site te bieden, bieden wij de functionaliteit om uw voorkeuren in te stellen voor hoe deze site wordt uitgevoerd wanneer u deze gebruikt.
Om uw voorkeuren te onthouden, moeten we cookies instellen zodat deze informatie kan worden gebeld wanneer u op een pagina reageert die wordt beïnvloed door uw voorkeuren.

4.4.6 Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies die worden aangeboden door vertrouwde derde partijen.
In het volgende gedeelte wordt beschreven welke externe cookies u via deze site kunt tegenkomen.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web,
die ons helpen te begrijpen hoe u de site gebruikt en manieren waarop we uw ervaring kunnen verbeteren.
Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoe lang u op de site doorbrengt en welke pagina’s u bezoekt, zodat we interessante inhoud kunnen blijven produceren.
Zie de officiële Google Analytics-pagina voor meer informatie over Google Analytics-cookies.
We gebruiken ook knoppen en / of plug-ins voor sociale media op deze site waarmee u op verschillende manieren verbinding kunt maken met uw sociale netwerk.
Om deze te laten werken op de volgende sociale mediasites inclusief; {Maak een lijst van de sociale netwerken waarvan u de functies die u met uw site hebt geïntegreerd?: 12},
zal cookies via onze site plaatsen die kunnen worden gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen tot de gegevens die zij bijhouden voor verschillende doeleinden die worden uiteengezet in hun respectieve privacy beleid.

4.5 Meer informatie

Hopelijk heeft dat dingen voor je verduidelijkt en zoals eerder vermeld als er iets is waarvan je niet zeker weet of je het nodig hebt of niet,
is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten in het geval dat het interactie heeft met een van de functies die je op onze site gebruikt.
Dit cookiebeleid is gemaakt met de hulp van CookiePolicyGenerator.com
Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via een van onze voorkeurscontactmethoden:
E-mail: info@havanatours.nl

5. DIENSTEN IN HAVANA EN CUBA

5.1 ALGEMEEN

Wij zullen er altijd naar streven onze diensten zo goed mogelijk aan te bieden.
Wanneer u een dienst reserveert op onze website havanatours.nl, of in direct contact via Whatsapp, mail of telefoon met ofwel Stijn Cornel ofwel Tom Kerkhoff,
dan heeft dit een betalingsverplichting tot gevolg. De betaling kan zowel via IDEAL worden gedaan of contant ter plekke in Havana.
Wanneer een dienst is gereserveerd, maar degene die de reservering heeft gedaan niet komt opdagen (no-show), dan vervalt de betalingsverplichting niet.

5.2 AANSPRAKELIJKHEID

Alle tours zijn geheel op eigen risico. havanatours.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies- of diefstal van persoonlijke eigendommen of schade aan voorwerpen of letsel door ongelukken.
Ieder die Cuba bezoekt heeft een persoonlijke zorg- en reisverzekering, omdat dit een vereiste in naar het land af te kunnen reizen.

5.3 WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het weer is iets waar wij geen invloed op hebben tijdens het uitvoeren van onze tours / diensten. Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen wanneer de weersomstandigheden niet optimaal zijn.
Tijdens de tours zullen wij zelf nooit besluiten om de tour te staken door de weersomstandigheden (maar een geschikte oplossing te zoeken).
Natuurlijk mag ieder naar eigen wens aangeven de tour vroegtijdig te beeindigen.
Echter geven wij dan geen deel van het reserveringsbedrag / betaalde bedrag, of het gehele bedrag terug.

5.4 REGELINGEN EN CERITFICATEN CRUISEPASAGIERS / AMERIAAKSNE TOURISTEN

Voor passagiers van Amerikaanse (VS) cruisemaatschappijen of cruises die Amerika (VS) aandoen, en mensen die vanuit de VS vliegen zijn en strengere regelingen voor het bezoeken van Cuba en voor het boeken van tours.
Amerikanen of passagiers van een cruisemaatschappij mogen officieel niet als toersit Cuba bezoeken. Zij moeten een formulier invullen waarin ze hun doel van bezoek aangeven.
Het is het gemakkelijkste om daar in te vullen ‘steun aan de Cubaanse bevolking’, ofwel ‘educationele doeleinden’, omdat dit twee dingen zijn die inherent aan elke tour zijn.
havanatours.nl probeert deze beide elementen na te streven en werkt met veel lokale initiatieven samen. Wij hebben echter niet de officiele ‘support the Cuban people’ licensie,
die sommige cruisemaatschappijen eisen. Wanneer er een tour bij ons is geboekt, en later is het niet mogelijk om de tour uit te voeren, doordat de consument niet de cruise (op tijd)
kan verlaten, of geheel niet kan verlaten doordat niet aan de voorwaarden is voldaan, is er geen teruggave van een deel of het volledige reserveringsbedrag van de tour(s).
De verantwoordelijkheid ligt aan de consument uit te zoeken wat de voorwaarden van de cruisemaatschappij zijn, ofwel de speciale voorwaarden wanneer met met het vliegtuig vanuit de VS naar Cuba afreist.

5.5 HET VISUM DAT WIJ AANBIEDEN

Op havanatours.nl kunt u ook het visum voor Cuba verkrijgen en ingevuld thuis gestuurd krijgen. Wanneer wij een fout maken bij het invullen van het visum, terwijl u de informatie correct heeft ingevuld,
dan zijn wij hiervoor aansprakelijk. Wanneer u een fout maakt bij het invullen van een leeg visum, dan zijn wij hier niet voor aansprakelijk en kunt een geen restitutie of kosteloos niet visum verkrijgen.
Let daarom altijd goed op bij het invullen van het visum, want als er een fout wordt gemaakt, dan is het visum ongeldig, en moet u een nieuwe aanschaffen.
Wanneer u via de VS naar Cuba reist heeft u een anders visum nodig. Het visum dat wij op de site aanbieden in dan niet voldoende.

6 ALGMENE VOORWAARDEN IDEAL-BETALING
In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vindt verwerking van Persoonsgegevens plaats. Met betrekking tot de verwerking van deze Persoonsgegevens zijn beide Partijen verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover zij zelfstandig de doeleinden en de middelen voor verwerking bepalen. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van Persoonsgegevens. Indien gevraagd, informeren Partijen elkaar over de getroffen beveiligingsmaatregelen.

Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van de Betaalgegevens welke zij in haar bezit heeft en zal alle, uit commercieel oogpunt redelijke, administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw Persoons- en Betaalgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of wijziging. Ondanks voorgaande kan Mollie niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn de door Mollie genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen en de Persoons- en/of Betaalgegevens gebruiken voor malafide doeleinden. U accepteert dit risico als u ons Persoonsgegevens van u en uw Klanten verstrekt.

Mollie zal Persoonsgegevens verwerken in het kader van haar dienstverlening, in verband met wettelijke verplichtingen, en ter waarborging van de veiligheid en integriteit van onder meer haar organisatie en de financiële sector. Voor de verwerking van Transacties en uitbetalingen werkt Mollie samen met verschillende financiële instellingen en deelt Mollie Persoonsgegevens met financiële instellingen.

Mollie zal Persoonsgegevens alleen aan derden ter beschikking stellen in het kader van haar dienstverlening. Daarnaast kan Mollie, in geval van klachten of vragen van uw Klanten, uw contactinformatie delen met uw Klanten.

7. INCLUSIEF EN EXCLUSIEF IN DE PRIJS GESPECIFICEERD PER DIENST

7.1 ALGEMEEN

Wanneer wij niet aan onze plichten voldoen u inclusief te bieden waarvoor u in de reservering voor heeft betaald, mogen de kosten op ons verhaald worden.
Hieronder volgt een overzicht van wat er inlusief in de dienst zit die wij aanbieden op havanatours.nl. Bij een tour heeft u niet automatisch recht op een privégids.
Natuurlijk worden er boekingen gecombineerd, wanneer er meerdere boekingen voor een tour zijn. Mocht u een privétour willen, geef dat dan aan ons aan.
Logischerwijs gelden hier andere tarieven voor dan de tarieven op de website per tour aangegeven

7.2 Fietstour Havana’s highlights
Prijs: 29 EURO per persoon
a) Fietshuur, helm wanneer gewenst
b) Gids
c) 1 flesje water
d) 1 Cubaanse koffie of fris / sap
e) De duur van de tour is ongeveer 3 uren

7.3 Fietstour Havana’s highlights met lunch
Prijs: 39 EURO per persoon
a) Fietshuur, helm wanneer gewenst
b) Gids
c) 1 flesje water
d) 1 Cubaanse koffie
e) Lunch & drankje bij lunchroom El Café (of andere wanneer niet mogelijk)
f) De duur van de tour ongeveer 4 uren

7.4 Walkingtour: Historisch Havana
Prijs: 19 EURO per persoon
a) Gids
b) 1 flesje water
c) De duur van de tour is ongeveer 2 uren

7.5 Classic Car Tour: 1, 2 of 3 uren
Prijs: Respectievelijk 59, 99, 149 EURO per persoon
a) Gids en Chauffeur (Of Chauffeur die ook gidst), altijd in open oldtimer
b) Flesje water
c) Ophalen van verblijf wanneer gewenst (Alleen in Havana)
d) De duur van de tour is 1, 2 of 3 uren

7.6 Shoppingtour
Prijs: 19 EURO per persoon
a) Gids
b) Flesje water
c) De duur van de tour is 2 uren

7.7 Fotografietour
Prijs: 29 EURO per persoon
a) Gids
b) Flesje water
c) Lunch & drankje bij lunchroom El Café (of andere wanneer niet mogelijk)
d) De duur van de tour is 3 uren

7.8 Salsales
Prijs: 20 EURO per persoon per uur
a) Dansdocent / Instructeur
b) Cocktail
c) Locatie: Dakterras in Oud-Havana

7.9 Overig

Wij bieden Nederlandse gidsen aan. Wanneer een tour gedaan kan worden met een Nederlandstalige gids,
dan wordt dit expliciet in de beschrijving op de website havanatours.nl vermeld.
Wanneer dit niet staat vermeld, is er logischerwijs geen garantie op een Nederlandstalige gids.

—————————————————————————-

Deze Algemene Voorwaarden van havanatours.nl zijn geldig vanaf 1 Oktober 2019